partnerid

    kkok kkamet

    rmklogo

    riigikontroll

12.01.2015 EKO tutvustab täna keskkonnaministrile poliitikasoovitusi

3.detsember 2014

Eesti Keskkonnaühenduse Koja (EKO) liikmed annavad täna, 3. detsembril keskkonnaministrile Mati Raidmale üle värskelt koostatud poliitikasoovitused.

Keskkonnaühendused on poliitikasoovitustesse koondanud teemade kaupa Eesti jaoks olulisemad keskkonnaprobleemid ning ettepanekud nende võimalikuks lahendamiseks.

Keskkonnaühenduste hinnangul on keskkonnakaitse sektoris puudu süsteemsest lähenemisest ja paljudel probleemidel ei ole riigi tasandil nö “peremeest”. “Keskkonnavaldkond vajab terviklikku planeerimist, sealhulgas on tarvis üle vaadata keskkonnastrateegia ja koostada põhjalik tegevuskava,” nentis EKO koordinaator Kai Klein.

Üldiselt on Eesti keskkonnasektor alarahastatud, mida näitab riigiasutuste regulaarseks tööks vajalike vahendite taotlemine Keskkonnainvesteeringute Keskusest. “Leiame, et riik peab tagama regulaarse keskkonnakaitse riigieelarvest. Ühtlasi tuleb taastada Keskkonnainvesteeringute Keskuse eelarve tõus masueelsele ajale – vaid nii on võimalik minna investeeringute toel üle rohelisele majandusele,” selgitas EKO koordinaator Kai Klein.

Lisaks leiab poliitikasoovitustest ühenduste ettepanekud energeetika, maavarade, kemikaalide, transpordi, merealade kasutuse, põllumajanduse, elurikkuse, metsanduse ning keskkonnaharidusega seotud probleemkohtade lahendamiseks.

Poliitikasoovitused saadeti ühtlasi kõikidele erakondadele ning need on kättesaadavad EKO kodulehelt: http://www.eko.org.ee/wp-content/uploads/2014/11/ettepanekud-Riigikogu-valimised-2015.pdf .

esindaja

Balti Keskkonnafoorum

Aadress:

Liimi 1, Tallinn 10621

NB! Tähitud kirjadele palume kindlasti lisada ka esindusorganisatsiooni nime, kes 2018. a on Balti Keskkonnafoorum

Koordinaator:
Vivika Veski
tel: 5569 4874

e-post: info[ät]eko.org.ee

toetajad

kkm

kysk