partnerid

    kkok kkamet

    rmklogo

    riigikontroll

Keskkonnaorganisatsioonid Valitsusele: põlevkivi kaevandamise tasu tuleb tõsta

06.november 2014

Eesti Keskkonnaorganisatsioonid (EKO ja Eesti Maavarade Ühing) kiidavad heaks Keskkonnaministeeriumi poolt koostatud keskkonnatasude ettepanekud, kus enamike tasude kasv on 3-6% aastas järgmise kümne aasta jooksul.

Keskkonnatasude määrad peavad tagama õiglase hinna vara müüjale ning katma vähemalt osaliseltki kaevandustegevusest tekkiva keskkonnakahju.

Oleme täna kaugel olukorrast, kus kaevandustegevused ja planeerimine oleksid ökoloogiliselt kestlikud. Tänased tasumäärad ei motiveeri ettevõtjaid piisavalt arendama säästlikke tehnoloogiaid, vähendamaks seeläbi ökoloogilise jalajälje suurust. Seetõttu on tasumäärade tõstmise kava samm õiges suunas.

Rahul aga ei saa olla põlevkivile ning seonduvale keskkonnakasutusele kehtestatava tasumäärade tagasihoidliku kasvu ettepanekuga. Põlevkivitööstuse keskkonnamõju moodustab 80-90% kogu Eesti keskkonnamõjust, andes seejuures vaid 4% SKT-sse. Suhe on ebaproportsionaalne!

Riigil on oma kodanike, kui maavara omanike, ees täita tasumäärade kehtestamisel oluline roll ning vastutus. Tänase plaani kohaselt annaks minimaalne tasumäärade kasv aga põlevkivitööstusele signaali negatiivse keskkonnamõjuga arendustegevuse laiendamiseks, ega motiveeriks keskkonnahoidlike suundade arendamist.

Keskkonnaorganisatsioonid on seisukohal, et Eesti ei saa lubada kohaliku keskkonnapoliitika lühinägelikke otsuseid olukorras, kus nii Euroopa Liit kui globaalne poliitika on negatiivse keskkonnamõjuga majandustegevuste osakaalu vähendamas, julgustades samas kestlike majandusmudelite kasutuselevõtmist.

Toetame Säästva Eesti Instituudi ja Tartu Ülikooli mahukas analüüsis toodud ettepanekut, mille järgi keskkonnatasude tõus põlevkivi kaevandamisel on vähemalt 16% aastas järgneva 10 aasta jooksul.

Ühtlasi teeme ettepaneku kehtestada põlevkiviõlile eraldi nn “õlimaks”, mille eesmärk on anda kodanikele kui maavara omanikule vääriline tuluosa.

esindaja

Balti Keskkonnafoorum

Aadress:

Liimi 1, Tallinn 10621

NB! Tähitud kirjadele palume kindlasti lisada ka esindusorganisatsiooni nime, kes 2018. a on Balti Keskkonnafoorum

Koordinaator:
Vivika Veski
tel: 5569 4874

e-post: info[ät]eko.org.ee

toetajad

kkm

kysk