partnerid

    kkok kkamet

    rmklogo

    riigikontroll

EKO ettepanekud Eesti Energia Õlitööstus AS Õlitehase maa-ala detailplaneeringu KSH aruandele

5.veebruar 2014

Eesti Keskkonnaühenduste Koda olles tutvunud avaldatud KSH aruandega leiab, et aruanne vajab kapitaalset täiendamist ning aruandest on vaja eemaldada vastuolud. Peale aruande olulist täiendamist tuleb läbi viia ka uus aruande avalik arutelu. Aruandes pole piisava täpsusega võrreldud olemasoleva olukorra ja kavandatava tegevusega kaasnevaid heitmeid ja jäätmeid, ressursi- ja veekasutust. Leiame, et hetkel on alahinnatud planeeritava tegevuse mõjusid keskkonnale ning ka inimese tervisele. EKO ettepanekud EE Õlitehase detailplaneeringu KHSle

esindaja

Balti Keskkonnafoorum

Aadress:

Liimi 1, Tallinn 10621

NB! Tähitud kirjadele palume kindlasti lisada ka esindusorganisatsiooni nime, kes 2018. a on Balti Keskkonnafoorum

Koordinaator:
Vivika Veski
tel: 5569 4874

e-post: info[ät]eko.org.ee

toetajad

kkm

kysk