partnerid

    kkok kkamet

    rmklogo

    riigikontroll

Keskkonnaühenduste metsanduspoliitikaalase eestkostesuutlikkuse tõstmine

30. august

Eestimaa Looduse Fondi metsaprojekti raames toimus keskkonnaühenduste metsanduspoliitikaalase eestkostesuutlikkuse tõstmise jaoks 27.-28. augustil kahepäevane õppereis. Esimene koolituspäev toimus koostöös Läti Looduse Fondiga Lätis ning selle käigus demonstreerisid Läti WWF esindajad oma püsimetsanduse katsealasid. Teine koolituspäev toimus aga Eestis, mille käigus FSC sertifikaati omav metsandusettevõte Stora Enso Eesti tutvustas oma raiepraktikat.

Koolitusreisi eesmärk on Eestimaa Looduse Fondi töötajate ja teiste keskkonnaühenduste esindajate teadlikkuse tõstmine keskkonnasäästlike raievõtete osas. Tegevus toimub projekti “ELF-i ja teiste keskkonnaühenduste metsanduspoliitikaalase eestkostesuutlikkuse tõstmine” raames, seda rahastatakse Euroopa Majanduspiirkonna 2009-2014 toetuste Vabaühenduste Fondi vahenditest.

esindaja

Balti Keskkonnafoorum

Aadress:

Liimi 1, Tallinn 10621

NB! Tähitud kirjadele palume kindlasti lisada ka esindusorganisatsiooni nime, kes 2018. a on Balti Keskkonnafoorum

Koordinaator:
Vivika Veski
tel: 5569 4874

e-post: info[ät]eko.org.ee

toetajad

kkm

kysk