partnerid

    kkok kkamet

    rmklogo

    riigikontroll

[Pressiteade] Valitsus tõmbab Eesti majandusarengule pidurit!

24. mai

Eesti Keskkonnaühenduste Koda

PRESSITEADE 24.05.2013

Valitsus tõmbab Eesti majandusarengule pidurit!

Kas oleme nõus ohverdama üle 50% kogu riigi veekasutusest, jäätmetekkest ja õhuheitmest vaid 4% sisemajanduse käibe käimashoidmiseks? Just sellised oleks aastal 2016 põlevkiviõlitootmise keskkonnakoormus ja käive.

Eesti põlevkivitööstuse lobitöö survel on Vabariigi Valitsus intensiivistanud vastutöötamist EL vedelkütuse uutele kvaliteedinõuetele, mille jõustumisel ei saaks liigkõrge CO2-heite tõttu müüa Euroopa turul aastal 2016 Eesti Energia AS ja VKG Grupi käiku minema kavandatud põlevkivi rafineerimistehaste toodangut – põlevkividiislit. Väidetavalt jätaks uute puhtamate kütuste kasutamise nõue Eesti majanduse ilma 4% sisemajanduse kogutoodangust.

Täna kasutatakse põlevkiviõlitootmiseks 4 miljonit tonni põlevkivi ja uute õlitootmis- ja rafineerimistehaste käikuandmisel aastal 2016 vajab õlitööstus 13 miljonit tonni põlevkivi, mis tähendab, et vaid 4%  sisemajanduse käibe käimashoidmiseks annaks õlitööstus üle 50% kogu riigi veekasutusest, jäätmetekkest ja õhuheitmetest. Mis tähendab, et nii õlitöösturid kui Valitsus soovivad riigi jätkumist konkurentsivõimetu majanduse kursil, mis toimib vaid meie ühiseid loodusvarasid raisates, ja meie endi elukeskkonda hävitades. Lühiajalised suured kasumid sellisest ärist teeniks väheseid, aga kahjud jääksid aastakümneteks Eesti elanike ja maksumaksjate kanda.

Kommenteerides Valitsuse tegevuse kajastust meedias, ütles Eesti Keskkonnaühenduste Koja koordinaator Daniel Juhhov:” Arvestades seda, et Eesti on loodusvarade kasutamise tootlikkuselt EL 27 liikmesriigi hulgas tagant poolt kolmas (Bulgaaria ja Rumeenia ees), ja lõviosa selle järjestuse kujunemisel on põlevkivitööstuse 50-ndatest pärineva tehnoloogia jätkuval rakendamisel, siis peaksid Valitsuse jõupingutused olema suunatud raiskavate põlevkivi kaevandamise ja kasutamise tehnoloogiate uuendamiseks ning rahvusliku rikkuse kasvatamiseks põlevkivile õiglase ressursitasu kehtestamisele, mitte loodusvarade raiskamise põlistamisele. Ebaefektiivse põlevkivi tööstuse jätkuv riiklik soosimine pärsib kaasaegsete tehnoloogiate kasutusele võtmist Eestis ja takistab riigi majandusarengut.“

Lisainfo:

Daniel Juhhov

EKO koordinaator

5648 2561

info@eko.org.ee

www.eko.org.ee

EKO on avalikes huvides tegutsevate keskkonnaorganisatsioonide koostöövõrgustik, kuhu kuuluvad 10 keskkonnaorganisatsiooni: Eestimaa Looduse Fond, Eesti Roheline Liikumine, Säästva Eesti Instituut, Eesti Ornitoloogiaühing, Pärandkoosluste Kaitse Ühing, Balti Keskkonnafoorum, Eesti Üliõpilaste Keskkonnakaitse Ühing Sorex, Tartu Üliõpilaste Looduskaitsering, Nõmme Tee Selts ja Läänerannik.

esindaja

Balti Keskkonnafoorum

Aadress:

Liimi 1, Tallinn 10621

NB! Tähitud kirjadele palume kindlasti lisada ka esindusorganisatsiooni nime, kes 2018. a on Balti Keskkonnafoorum

Koordinaator:
Vivika Veski
tel: 5569 4874

e-post: info[ät]eko.org.ee

toetajad

kkm

kysk