partnerid

    kkok kkamet

    rmklogo

    riigikontroll

[PRESSITEADE] EKO ei nõustu põllumajandusministeeriumi ootamatute muudatustega maaelu arengukavas

17. mai

[PRESSITEADE] EKO ei nõustu põllumajandusministeeriumi ootamatute muudatustega maaelu arengukavas

Eesti Keskkonnaühenduste Koda (EKO) saatis täna välja märgukirja põllumajandus- ja keskkonnaministrile, milles taunitakse maaelu arengukava (MAK) 2014-2020 ettevalmistamise käigus erinevate ekspertide tehtud suure tööpanuse ühepoolset ja põhjendamatut kõrvale heitmist Põllumajandusministeeriumi poolt.

EKO on sügavalt nördinud MAK ettevalmistamise käigus erinevate ekspertide tehtud suure tööpanuse ühepoolsest ja põhjendamatust kõrvale heitmisest Põllumajandusministeeriumi poolt. 2012. ja 2013. aasta jooksul tegid töörühmad, kus olid esindatud väga erinevad osapooled (sh keskkonnaühendused, põllumajandustootjad ja riigiasutused), põhjalikku tööd põllumajandusliku keskkonnatoetuse valitavate tegevuste ettevalmistamiseks. Nimetatud tegevustest loobumist viimasel hetkel võib pidada töörühmades osalenute otseseks petmiseks. EKO ei saa kuidagi nõustuda, et kõnealust otsust esitatakse Natura 2000 toetuse rahastamise paratamatu hinnana.

Olles teadlikud MAK 2014-2020 pingelisest eelarvest on EKO teinud erinevaid täpsustavaid sisulisi ettepanekuid olukorra lahendamiseks nii toimunud kohtumistel Põllumajandusministeeriumis, töögruppides kui ka kirjalikult oma seisukohti esitades. Kui Põllumajandusministeerium leiab jätkuvalt, et varem töörühmades kokku lepitud meetmeid ei rakendata, peab EKO vajalikuks ennast kogu MAK ettevalmistamise protsessist taandada, sest kogu EKO poolne tööpanus on osutunud asjatuks.

Lisainformatsioon:

EKO märgukiri leitav siit: EKO märgukiri MAK2020

Daniel Juhhov
EKO koordinaator
5648 2561
info@eko.org.ee
www.eko.org.ee

EKO on avalikes huvides tegutsevate keskkonnaorganisatsioonide koostöövõrgustik, kuhu kuuluvad 10 keskkonnaorganisatsiooni: Eestimaa Looduse Fond, Eesti Roheline Liikumine, Säästva Eesti Instituut, Eesti Ornitoloogiaühing, Pärandkoosluste Kaitse Ühing, Balti Keskkonnafoorum, Eesti Üliõpilaste Keskkonnakaitse Ühing Sorex, Tartu Üliõpilaste Looduskaitsering, Nõmme Tee Selts ja Läänerannik.

esindaja

Balti Keskkonnafoorum

Aadress:

Liimi 1, Tallinn 10621

NB! Tähitud kirjadele palume kindlasti lisada ka esindusorganisatsiooni nime, kes 2018. a on Balti Keskkonnafoorum

Koordinaator:
Vivika Veski
tel: 5569 4874

e-post: info[ät]eko.org.ee

toetajad

kkm

kysk