partnerid

    kkok kkamet

    rmklogo

    riigikontroll

EKO kohtumine põllumajandusministriga

10. aprill
8. aprillil kohtusid Eesti Keskkonnaühenduste Koja liikmed põllumajandusministriga. Arutelu põhifookuseks olid maaeluarengukava 2014-2020 praegune seis, Natura metsa ja põllumaatoetused, Ühise Põllumajanduspoliitika reformi praegune seis ja neonikotinoidsete pestitsiidide keelustamise võimalused.
EKO liikmed esitasid oma ettepanekud eelmainitud teemade osas, mille järgselt arutleti ettepanekute elluviimise võimalikkusest. Põllumajandusministeeriumi ja EKO liikmete arutelu tulemusena edastati põllumajandusministeeriumile EKO seisukohad vastavate teemade suhtes. EKO seisukohtadega on võimalik tutvuda siin:

10. aprill

8. aprillil kohtusid Eesti Keskkonnaühenduste Koja liikmed põllumajandusministriga. Arutelu põhifookuseks olid maaeluarengukava 2014-2020 praegune seis, Natura metsa ja põllumaatoetused, Ühise Põllumajanduspoliitika reformi praegune seis ja neonikotinoidsete pestitsiidide keelustamise võimalused.

EKO liikmed esitasid oma ettepanekud eelmainitud teemade osas, mille järgselt arutleti ettepanekute elluviimise võimalikkusest. Põllumajandusministeeriumi ja EKO liikmete arutelu tulemusena edastati põllumajandusministeeriumile EKO seisukohad vastavate teemade suhtes. EKO seisukohtadega on võimalik tutvuda siin: EKO seisukohad MAK 2020 ja ÜPP asjus

esindaja

Balti Keskkonnafoorum

Aadress:

Liimi 1, Tallinn 10621

NB! Tähitud kirjadele palume kindlasti lisada ka esindusorganisatsiooni nime, kes 2018. a on Balti Keskkonnafoorum

Koordinaator:
Vivika Veski
tel: 5569 4874

e-post: info[ät]eko.org.ee

toetajad

kkm

kysk