partnerid

    kkok kkamet

    rmklogo

    riigikontroll

EKO, EBA ja ETEKi ühispöördumine biogaasi aktsiisiga maksustamise vabastamiseks

18. märts

18. märtsil saatsid Eesti Keskkonnaühenduste Koda, Eesti Biogaasi Assotsatsioon ja Eesti Taastuvenergia Koda ühispöördumine rahandusministeeriumile biogaasi aktsiisiga maksustamise vabastamiseks.

Euroopa Liidu tasandil on võetud selge suund üleminekule vähese CO₂ heitega majandusele. Eesmärgiks on seatud, et aastaks 2050 väheneksid kasvuhoonegaaside heitkogused võrreldes 1990. aastaga 80-95%. Taastuvenergia direktiiviga 2009/28/EÜ kinnitati konkreetsed taastuvenergia eesmärgid EL liikmesriikidele ja Eesti on kohustatud tõstma taastuvate energiaallikateosakaalu koguenergiatarbimises võrreldes referentsaastaga 2005 25%-ni aastaks 2020.

Kirja aluseks on erineva käsitluse ühtlustamise vajadus biogaasi ja biometaani kombineeritud nomenklatuuri koodi ning biogaasi ja biometaani aktsiisiga maksustamise kohta, samuti vajadus seadusandliku baasi kujundamiseks biogaasi ja biometaani potentsiaali kasutusele võtmisel.

esindaja

Balti Keskkonnafoorum

Aadress:

Liimi 1, Tallinn 10621

NB! Tähitud kirjadele palume kindlasti lisada ka esindusorganisatsiooni nime, kes 2018. a on Balti Keskkonnafoorum

Koordinaator:
Vivika Veski
tel: 5569 4874

e-post: info[ät]eko.org.ee

toetajad

kkm

kysk