partnerid

    kkok kkamet

    rmklogo

    riigikontroll

EKO analüüsis valitsusasutuste kaasamispraktikaid

30. jaanuar 2013

2012. aasta septembris algatas Eestimaa Looduse Fond Kodanikuühiskonna Sihtkapitali poolt toetatud projekti „Eesti Keskkonnaühenduste Koja eestkostetegevuse hea tava“. Projekti raames osaleti Keskkonnaministeeriumi, Põllumajandusministeeriumi ja Justiitsministeeriumi poolt läbiviidavates õigusloomeprotsessides, mille alusel analüüsiti valitsusasutuste ja osakondadae kaasamise praktikaid vastavalt Vabariigi Valitsuse poolt kinnitatud kaasamise heale tavale.

Analüüsi aluseks on võetud Vabariigi Valitsuse kinnitatud kaasamise hea tava (http://valitsus.ee/et/riigikantselei/kaasamine-ja-mojude-hindamine/kaasamise-hea-tava) ning selle rakendamist on hinnatud nelja erineva protsessi näitel – metsaseaduse, looduskaitseseaduse ja keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse muutmise seaduste eelnõude koostamine ja menetlemine Keskkonnaministeeriumi erinevates osakondades ning maaelu arengukava 2014-2020 eelnõu koostamine Põllumajandusministeeriumis. Analüüsi tulemusel on tehtud rida järeldusi ja ettepanekuid valitsusasutustele, kas Vabariigi Valitsuse kaasamise head tava järgiti ning kuidas edaspidi kaasamist paremini läbi viia.

Valitsusasutuste ja osakondade kaasamispraktikate analüüsiga on võimalik tutvuda siin: Valitsusasutuste kaasamispraktikate analüüs

esindaja

Balti Keskkonnafoorum

Aadress:

Liimi 1, Tallinn 10621

NB! Tähitud kirjadele palume kindlasti lisada ka esindusorganisatsiooni nime, kes 2018. a on Balti Keskkonnafoorum

Koordinaator:
Vivika Veski
tel: 5569 4874

e-post: info[ät]eko.org.ee

toetajad

kkm

kysk