partnerid

    kkok kkamet

    rmklogo

    riigikontroll

EKO, Eesti Loodushoiu Keskus ja EMÜ Limnoloogia keskus saatsid keskkonnaministrile seisukohad Sindi paisu rekonstrueerimisest

26. oktoober 2012

Täna saatsid keskkonnaministrile ühise kirja EKO, Eesti Loodushoiu Keskus ja EMÜ Limnoloogia keskus. “Soovitame Sindi paisu hüdrosõlme rekonstrueerimisel mitte anda luba hüdroelektrijaama rajamiseks. Teeme ettepaneku kavandatud tegevusi (paisutamine, elektri tootmine ja pääsu rajamine kaladele) kaaluda eraldi ja ka loa andmise või sellest keeldumise otsus teha kõigi nende tegevuste kohta eraldi,” seisab kirjas.

Keskkonnaministrile läkitatud kirjaga saab tutvuda siin: Sindi-kiri-KKMi

hüdroelektrijaama ehitamiseks. Teeme ettepaneku kavandatavaid tegevusi (paisutamine,
elektri tootmine ja pääsu rajamine kaladele) kaaluda eraldi ja ka loa andmise või sellest
keeldumise otsus teha kõigi nende tegevuste kohta eraldiSoovitame Sindi paisu hüdrosõlme rekonstrueerimis
esindaja

Balti Keskkonnafoorum

Aadress:

Liimi 1, Tallinn 10621

NB! Tähitud kirjadele palume kindlasti lisada ka esindusorganisatsiooni nime, kes 2018. a on Balti Keskkonnafoorum

Koordinaator:
Vivika Veski
tel: 5569 4874

e-post: info[ät]eko.org.ee

toetajad

kkm

kysk