partnerid

    kkok kkamet

    rmklogo

    riigikontroll

Keskkonnamõju hindamise süsteem vajab parandusi

26. september 2012

EKO liikmed saatsid täna Keskkonnaministeeriumile seisukoha seoses keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse muutmise eelnõuga.

EKO liikmete üldine arvamus on, et kuigi käesoleval ajal kehtiv keskkonnamõjude hindamise regulatsioon vajab parandamist, ei aita praegu arvamuse küsimiseks saadetud eelnõu probleemide lahendamiseks kaasa ning vastupidi, tekitab juurde hulga probleeme ja küsitavusi. EKO liikmed leiavad, et antud eelnõuga plaanitakse oluliselt nõrgendada keskkonnamõju hindamise protsessi tulemuslikkust. Küsitavusi on paljude lävendite kaotamise osas. Lisaks ei saa kuidagi nõustuda keskkonnamõju hindamise protsessi üle järelvalve nõrgendamisega, mida eelnõus ette nähakse.

EKO viib 2012. aastal Kodanikuühiskonna sihtkapitali toel läbi parema eestkoste projekti, mille raames osaletakse keskkonda puudutavate seaduste eelnõude kommenteerimises ning koostatakse EKO hea eestkoste tava. Keskkonnamõju hindamise regulatsiooni teemalist seisukohta ja teisi projektiga seotud materjale vaata siit.

esindaja

Balti Keskkonnafoorum

Aadress:

Liimi 1, Tallinn 10621

NB! Tähitud kirjadele palume kindlasti lisada ka esindusorganisatsiooni nime, kes 2018. a on Balti Keskkonnafoorum

Koordinaator:
Vivika Veski
tel: 5569 4874

e-post: info[ät]eko.org.ee

toetajad

kkm

kysk