partnerid

    kkok kkamet

    rmklogo

    riigikontroll

EKO liikmed tähistasid 10. koostööaastat Lahemaa rahvuspargis

1. juuni 2012

Sel aastal möödub 10 aastat EKO võrgustiku ametlikust moodustamisest ehk EKO reglemendi esimesest kokkuleppest. EKO liikmed tähistasid seda sündmust väljasõiduga Lahemaa rahvusparki. Kuna ühtlasi on mööda saamas 10 aastat Lahemaa rahvuspargis aset leidnud illegaalsest metsaraiest – nö Klementa juhtumist – siis meenutati aastate tagust ühist tegevust kohtudes tookordse Lahemaa metsaspetsialisti Kaja Riibergiga.

EKO liikmete hämminguks ja nördimuseks selgus, et kuigi illegaalne metsaraie 2002. aastal peatati keskkonnaministri poolt pärast poolt aastat keskkonnaühenduste ja meedia poolset survet, ei ole süüdlased siiani saanud kohtu poolt määratud karistust.

2006. a mõisteti keskkonnaalastes kuritegudes süüdi Margo Klementa ning Keijo Kaun. Klementat süüdistati selles, et ta Harjumaal Loksa vallas Kotka külas asuva Luige maaüksuse omanikuna tormikahjustuse ettekäändel koos Kaunaga ja palgatud metsatööliste vahendusel raius 2002. aasta juulis ja sama aasta oktoobri lõpus ja novembri alguses ebaseaduslikult metsa. Selleks sõlmis ta Kaunaga lepingu, mille alusel lubas Luige metsas teha sanitaarraiet, harvendusraiet ja lageraiet. Lubamatute raiete käigus saeti suvel maha 1105 puud ja sügisel 841 puud. Sellise hulga puude kaotus kahjustas Luige maaüksuse kui Lahemaa rahvuspargi piiranguvöndis asuva erilise rahvusliku väärtusega pärandkultuurmaastiku ilmet ning tekitas keskkonnale olulist kahju. Keskkonnainspektsiooni arvutuste kohaselt tekitasid Kaun ja Klementa kuritegude toimepanemisega keskkonnale kahju kogusummas 1 958 637 krooni. Klementale määrati karistuseks 28 400 krooni ja Kaunale 20 000 krooni. Kokkuleppemenetluse käigus peetud läbirääkimistel ja keskkonnainspektsiooni nõusolekul jõuti kokkuleppele, et Keskkonnainspektsiooni esitatud tsiviilhagi summas 1 958 637 krooni jäetakse läbivaatamisele tsiviilkohtumenetluse korras. Keskkonnainspektsiooni sõnul arvutati küll keskkonnakahju summa välja, aga kuna otsuse tegemise ajaks, täpsemalt kokkuleppemenetluse sõlmimise ajaks oli tsiviilnõue juba aegunud, siis seda ei esitatud.

EKO liikmed külastasid ka illegaalse metsaraie raielanki, mis pärast 10 aastat looduslikku taastumist näeb välja nagu suur raiesmik, mis on küll Eesti majandusmetsades tavapärane pilt, kuid ei väärtusta kuidagi rahvuspargi maastikku.

Lisaks kohtusid EKO liikmed Lahemaal Keskkonnaameti esindajatega, kus arutati rahvusparkide olukorda Eestis. Keskkonnaametis töötab rahvusparkide töörühm, kellel on käimas rahvusvaheline temaatiline koostöö ning valmimas juhend rahvusparkide kaitse korraldamiseks. Parkides püütakse arendada koostööd kohalikega läbi pärandkultuuri spetsialistide. Endiselt on kaitsealadel murelapseks järelvalve nii ehituse, metsanduse kui ka liikumispiirangute osas. Lahemaa rahvuspark on ühtlasi Eesti ainuke rahvuspark, mis jaguneb mitme Keskkonnaameti regiooni vahel, mis lisab tööle ebamõistlikku bürokraatiat.

esindaja

Balti Keskkonnafoorum

Aadress:

Liimi 1, Tallinn 10621

NB! Tähitud kirjadele palume kindlasti lisada ka esindusorganisatsiooni nime, kes 2018. a on Balti Keskkonnafoorum

Koordinaator:
Vivika Veski
tel: 5569 4874

e-post: info[ät]eko.org.ee

toetajad

kkm

kysk