partnerid

    kkok kkamet

    rmklogo

    riigikontroll

EKO liikmed kohtusid keskkonnaminister Keit Pentusega

11. jaanuar 2012

EKO liikmete ja keskkonnaministri kohtumisel olid põhilisteks aruteluteemadeks looduskaitse arengukava, looduskaitsetööde ja -järelvalve korraldus ning suhtlus kaitsealade elanikega, metsseaduse muudatused, püsielupaikade kitsenduste kompenseerimine eramaaomanikele, aheraine ladustamise, mereplaneerimine, lämmastiku ja väävli heitmete vähendamine merel, reostustõrje võimekus, reoveepuhastite olukord ning keskkonnaga seotud ametlikud teadaanded.

Keskkonnaministeeriumis valmiva looduskaitse arengukava osas ootavad EKO liikmed, et tekiks selge raamistik Eesti looduskaitse tegevuste prioriteetidest ja arengusuundadest. Keskkonnaminister lubas looduskaitse arengukava saata avalikustamisele veebruari alguses.

Kaitstavate liikide elupaikades määratletud püsielupaikade piirangute kompenseerimise analüüsi esitlesid ministrile Gunnar Sein kotkaklubist ja Andres Kalamees EOÜst. EKO saadab ettepanekud püsielupaikade piirangute kompenseerimise kohta ministrile ka ametliku kirjana.

Seoses Eesti Energia ja VKG tegevusega aheraine mägede ümberkujundamisega küsis Kaja Peterson SEIst keskkonnaministrilt arvamust, kas jäätmeseaduse mõttes saab sellist tegevust taaskasutuseks lugeda. Keskkonnaministri seisukoht oli, et ümbernimetamine ei ole taaskasutus, kuid seadus peab olema selliselt sõnastatud, et see ei takistaks tõeliselt innovatiivseid taaskasutuse ideid lauale tuua.

Merealade planeerimise osas oli EKO liikmetel hea meel tõdeda, et keskkonnaministeerium ja siseministeerium on asunud konstruktiivsele koostööle. Siiski tõi ELFi juhatuse esimees Jüri-Ott Salm välja, et Eesti merealade planeerimise lõpptähtaeg on täna seatud liiga kaugesse tulevikku.

EKO liikmed pärisid ka keskkonnaministrilt aru, miks on Eesti rahvusvahelisel tasandil olnud vastu nii väävli- kui lämmastikheitmete piiramise regulatsioonidele merel. Keskkonnaminister selgitas riigi kahtlusi puhtama kütuse kättesaadavuse osas, mille osas loodetakse saada lisainfot, et otsustega edasi minna.

ELFi naftaprojekti juhi Agni Kaldma esitatud mureküsimus Eesti õlifondi loomisest sai ministrilt negatiivse tagasiside. Kuna EKO liikmed on siiski veendunud, et reostustõrje võimekust on Eesti vetes vaja oluliselt suurendada, siis loodetakse sellealast diskussiooni keskkonnaministeeriumiga edasi pidada.

ERLi esindaja Peep Mardiste esitas ministrile küsimuse seoses väikeste reovee puhastite töökorraga Eestis, kuna teema on seotud laiemalt Läänemere ja kogu Eesti keskkonna olukorraga. EKO esitles keskkonnaministrile ka prototüüp-lahendust www.keskkonnateated.ee, mis aitaks lahendada ametlike keskkonnaga seotud teadete kättesaadavuse probleemi.

esindaja

Balti Keskkonnafoorum

Aadress:

Liimi 1, Tallinn 10621

NB! Tähitud kirjadele palume kindlasti lisada ka esindusorganisatsiooni nime, kes 2018. a on Balti Keskkonnafoorum

Koordinaator:
Vivika Veski
tel: 5569 4874

e-post: info[ät]eko.org.ee

toetajad

kkm

kysk