partnerid

    kkok kkamet

    rmklogo

    riigikontroll

EKO kohtus Taastuvenergia Kojaga

8. september 2011

EKO liikmed kohtusid Ida-Virumaal rajatava Aseri tuulepargi juures Taastuvenergia Koja esindajatega. Kohtumisel tutvuti tuuleparkide rajamisega, taastuvenergia alase problemaatikaga ning käsitleti ka merealade ruumilist planeerimist.Just merealade ruumilise planeeringu puudumine on pannud taastuvenergia arendamise ja samal ajal heal tasemel looduskaitse tagamise konfliktsesse seisu. Nii tuuleparkide arendamist kui ka avamerealasid kasutavate linnupopulatsioonide kaitset tuleks korraldada kompleksselt, kuid tänane seis, kus riik pole suutnud kogu mereala planeeringut isegi algatada, on tekitanud olukorra, kus keskkonnamõjusid tuleb hinnata konkreetsete tuuleparkide projektide kaupa.

Kuna põlevkivi kaevandamine ja põletamine on suure keskkonnamõjuga tegevused, siis on keskkonnaorganisatsioonid huvitatud sellest, et Eesti leiaks energiaga varustamise osas keskkonnasõbralikumad alternatiivid. Mõlemad kojad on ühisel seisukohal, et energiatootmise hajutamine ja erinevate ressursside kasutamine kombinatsioonis energia säästuga peavad moodustama põlevkivile alternatiivi.

esindaja

Balti Keskkonnafoorum

Aadress:

Liimi 1, Tallinn 10621

NB! Tähitud kirjadele palume kindlasti lisada ka esindusorganisatsiooni nime, kes 2018. a on Balti Keskkonnafoorum

Koordinaator:
Vivika Veski
tel: 5569 4874

e-post: info[ät]eko.org.ee

toetajad

kkm

kysk