partnerid

  kkok kkamet

  rmklogo

  riigikontroll

Kaja Peterson valiti Säästva Arengu Komisjoni esimeheks

7. juuni 2011

Kaja Peteson valiti EKO esindajana eile riigi pikaajalise säästva arengu komisjoni (SAK) esimeheks. SAK aseesimeheks valiti eelmine esimees, Rektorite Nõukogu esindaja Mait Klaassen.

SAK on 2009.a. Vabariigi Valitsuse korraldusega moodustatud komisjon, milles on esindatud 17 üle-Eestilist ühendust. 2009-2011 valmisid SAKi egiidi all Inimvara raport ja Säästva transpordi raport. 2011-2012 on koostamisel rohelise majanduse ja säästva energiatarbimise raportid. SAK koosseis määratakse neljaks aastaks, esimehe ja aseesimehe volitused kestavad kaks aastat. SAK tegevust korraldab Riigikantselei.

SAK ülesanneteks on:

 • analüüsida riigi pikaajalise säästva arengu poliitikat, teha Vabariigi Valitsusele ettepanekuid ja anda arvamusi riigi pikaajalise säästva arengu poliitikat puudutavates küsimustes;

 • jälgida Eesti säästva arengu riikliku strateegia elluviimist ning avaldada aruandeid riigi pikaajalise säästva arengu strateegia rakendamise kohta;

 • kuulata ära ekspertkomisjonide, töörühmade ja ministeeriumide informatsioon riigi pikaajalise säästva arengu poliitika elluviimise kohta eri valdkondades ning anda selle kohta arvamusi;

 • esitada riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutustele ettepanekuid riigi pikaajalise säästva arengu küsimustes;

 • esitada Vabariigi Valitsusele asjakohaste õigusaktide väljatöötamise ning teemakohaste uuringute korraldamise ettepanekuid.

Kaja Peterson töötab Säästva Eesti Instituudis programmijuhina, ta kaitses 2011. aastal doktorikraadi teemal “Keskkonnamõju hindamise tõhusust määravad tegurid”.

esindaja

Balti Keskkonnafoorum

Aadress:

Liimi 1, Tallinn 10621

NB! Tähitud kirjadele palume kindlasti lisada ka esindusorganisatsiooni nime, kes 2018. a on Balti Keskkonnafoorum

Koordinaator:
Vivika Veski
tel: 5569 4874

e-post: info[ät]eko.org.ee

toetajad

kkm

kysk