partnerid

    kkok kkamet

    rmklogo

    riigikontroll

EKO liikmed kohtusid keskkonnaminister Keit Pentusega

28. aprill 2011

EKO liikmed kohtusid keskkonnaminister Keit Pentusega, et arutada tulevast koostööd ning kuumimaid keskkonnaprobleeme. EKO liikmed tõid kohtumisel välja nii energeetika, looduskaitse kui metsandusega seotud teemasid.

Keskkonnaminister Keit Pentus ütles toimunud ümarlaual, et peab oluliseks küsida kõigi olulisemate keskkonna valdkonna teemade osas arvamust ka konkreetses valdkonnas tegutsevatelt vabaühendustelt. “Ootan vabaühendustelt argumenteeritud ja sisukat kaasamõtlemist ja hindan nende kogemusi ja valmisolekut kaasa lüüa,” selgitas keskkonnaminister Keit Pentus.

“Mereala planeerimisel tuleb vaadata võimalikult suurt ala tervikuna. Ei tohi lasta tekkida olukorral, kus üksikute tükkide kaupa hakataks väljastama lubasid merre rajatiste püstitamiseks ning kogu mereala kui tervik jääb läbi planeerimata ja mõjud merekeskkonnale läbi analüüsimata,” selgitas Keit Pentus. Eesti keskkonnaühendused on teinud varasemalt ettepaneku lahendada mereala planeering maakondade lõikes, pidades võimalikuks ka mitme maakonna koostöös tehtavaid planeeringuid.

Metsanduse valdkonna arengutest rääkides pidasid nii keskkonnaminister kui ühenduste esindajad oluliseks Eesti metsade mitmekesisuse hoidmist. Keskkonnaminister rõhutas vajadust senisest rohkem tähelepanu pöörata erametsaomanikele. „Erametsaomanikke tuleb nõustada, nende teadlikkust tõsta, sest ka nemad vastutavad oma metsa vastutustundliku majandamise ja hooldamise eest,” leidis keskkonnaminister Keit Pentus.

EKO liikmed tervitasid ka keskkonnaministri kinnitust, et koalitsioonileppega on tagatud, et Nabala ja Tuhala piirkonnas ei avata lubjakivi kaevandusi.

esindaja

Balti Keskkonnafoorum

Aadress:

Liimi 1, Tallinn 10621

NB! Tähitud kirjadele palume kindlasti lisada ka esindusorganisatsiooni nime, kes 2018. a on Balti Keskkonnafoorum

Koordinaator:
Vivika Veski
tel: 5569 4874

e-post: info[ät]eko.org.ee

toetajad

kkm

kysk