partnerid

    kkok kkamet

    rmklogo

    riigikontroll

EKO esitas Vabariigi Valitsusele ettepanekud merealade ruumilise planeerimise korraldamiseks

25. jaanuaril saatis Eesti Keskkonnaühenduste Koda (EKO) Vabariigi Valitsusele ettepanekud merealade ruumilise planeerimise korraldamiseks. EKO on seisukohal, et tänased merealade kasutamise konfliktid tuleb kiiremas korras lahendada, et edasised otsused merealade kaitse ja kasutuse planeerimisel võimaldaksid parimal viisil kaitsta nii merekeskkonda kui ka arendajate ja teiste huvipoolte huve.

EKO tellimusel valmis 2011. aasta alguseks Keskkonnaõiguse Keskuse koostatud analüüs “Merealade ruumiline planeerimine. Kehtiva õiguse analüüs ja lahendused selle täiendamiseks“ Analüüsist lähtuvalt teeb EKO valitsusele ettepaneku alustada võimalikult kiiresti merealade ruumilise planeerimise korraldamist ning merealade inventeerimist, et selgitada nende looduskaitselised väärtused. Nii planeerimise kui ka inventeerimise tulemuste selgumiseni tuleb hoida merealade kasutus ja tagada nende loodusväärtuste säilimine praeguses seisundis.

“Loodame, et valitsus ei jäta seda ettepanekut rakendamata ja seab peatsed tähtajad ja ressursid tegevuste läbiviimiseks. Vastasel korral pidurduks väljavaade saavutada lähiaastatel tasakaalustatum Läänemere kaitse ja kasutus ning võimalus vältida konflikte erinevate huvigruppide vahel – seda mitte pelgalt keskkonnakaitselistel kaalutlustel. Samas on Eesti võtnud endale eesmärgiks merekeskkonna kaitse tagamise,“ lisas EKO eesistuja Eestimaa Looduse Fondi juhatuse esimees Jüri-Ott Salm.

Analüüs on internetis saadaval EKO kodulehel: http://www.eko.org.ee/?page_id=209

Info:

Jüri-Ott Salm

ELFi juhatuse esimees

Tel. 5295933

esindaja

Balti Keskkonnafoorum

Aadress:

Liimi 1, Tallinn 10621

NB! Tähitud kirjadele palume kindlasti lisada ka esindusorganisatsiooni nime, kes 2018. a on Balti Keskkonnafoorum

Koordinaator:
Vivika Veski
tel: 5569 4874

e-post: info[ät]eko.org.ee

toetajad

kkm

kysk