partnerid

    kkok kkamet

    rmklogo

    riigikontroll

Pressiteade: Tuuleparkide rajamine toimub üleriigilise visiooni ja üheselt mõistetava seadusandluseta

Täna avalikustab Eesti Keskkonnaühenduste Koda (EKO) oma koduleheküljel tuuleparkide analüüsi, milles esitatakse ülevaade Eesti tuuleenergeetika planeerimise regulatsioonist ning senisest praktikast. Samuti antakse analüüsis hinnang senisele tuuleparkide kavandamise süsteemile ning tehakse ettepanekud probleemide lahendamiseks.

Eesti Rohelise Liikumise ning Keskkonnaõiguse Keskuse esindajate poolt valminud analüüsis tuuakse suurima puudusena välja see, et valitsusel puudub tuuleparkide rajamiseks terviklik visiooon ning vajalik seadusandlus.

Analüüsi üks koostaja, Triinu Vaab kommenteerib: „Tuuleparke on senini planeeritud peamiselt kohalikul tasandil – maakondlik planeerimine on käivitunud alles siis, kui tuuleparkide planeerimise ja keskkonnamõjudega seotud probleemid on muutnud omavalitsustes valdavaks. Praktikas ületab kavandatavate ja juba rajatud tuuleparkide võimsus riiklikes arengudokumentides nimetatud tehnilist ülempiiri kordades ning tekitab küsimuse enamike menetluses olevate tuulikuplaneeringute elluviimise võimalikkusest.”

Analüüsist selgub ka see, et riiklike arengukavadega ja strateegiatega ei ole tuuleparkide planeerimist märkimisväärselt suunatud, v.a selgelt väljendatud vajadus luua õiguslik regulatsioon meretuuleparkide rajamiseks. Analüüsi ühe koostaja, Kärt Vaarmari sõnul on tänaseks jõustunud regulatsioon mitmest aspektist problemaatiline: merealade planeerimine ei ole kohustuslik ning merealade planeerimine maakonnaplaneeringuga on jäänud menetluse osas lõpuni läbimõtlemata ja reguleerimata, mistõttu ei pruugi see praktikas olla rakendatav.

Analüüsi koostajate jaoks tekitab küsitavusi detailplaneeringutega kavandatavate tuuleparkide keskkonnamõjude hindamise (KMH) kaalumiskohustuse künnis.

Tuuleparkide analüüsi koostasid Eesti Rohelise Liikumise planeeringute ekspert Triinu Vaab ning Liis Keerberg ja Kärt Vaarmari Keskkonnaõiguse Keskusest. Analüüsiga on kõigil huvilistel võimalik tuvtuda EKO koduleheküljel www.eko.org.ee

Eesti Keskkonnaühenduste Koda ühendab üheksat keskkonnaorganisatsiooni: Eestimaa Looduse Fond, Eesti Ornitoloogiaühing, Eesti Roheline Liikumine, Eesti Üliõpilaste Keskkonnakaitse Ühing “Sorex”, Läänerannik, Nõmme Tee Selts, Säästva Eesti Instituut, Pärandkoosluste Kaitse Ühing, Tartu Üliõpilaste Looduskaitsering.

Lisainformatsioon:
Triinu Vaab
triinu@roheline.ee
7422 532

esindaja

Balti Keskkonnafoorum

Aadress:

Liimi 1, Tallinn 10621

NB! Tähitud kirjadele palume kindlasti lisada ka esindusorganisatsiooni nime, kes 2018. a on Balti Keskkonnafoorum

Koordinaator:
Vivika Veski
tel: 5569 4874

e-post: info[ät]eko.org.ee

toetajad

kkm

kysk